פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Suporte

Atendimento para Hospedagem, E-mails, Domínios, Disco Virtual, Cloud Backup, etc.

 Financeiro

Segunda via, alteração de vencimento, etc.

 Comercial

Dúvidas e pedidos de orçamentos à nossa equipe de vendas.